Liberal Alliances SU-ordfører har i dag stillet forslag om, at SU fremover skal være noget de studerende gør sig fortjent til. I dag udbetales SU forud til alle studerende, men fremover skal SU udbetales bagudrettet to gange årligt ved udgangen af et semester, vel at mærke kun til de studerende, der har bestået 30 ECTS. På den måde håber LA at motivere flere til at færdiggøre studierne på nomineret tid.

Merete Riisager udtaler: ”Produktivitetskommissionens nye rapport viser med al tydelighed, at Danmark halter mere og mere bagefter de lande, som vi sammenligner os med. Samtidig har SU alt for længe været en sovepude, der gør det muligt at søge optag på en uddannelse og derefter hygge sig halve og hele år for statsfinansierede lommepenge, uden krav om at den studerende yder noget til gengæld. SU skal fremadrettet være en gennemførelsesbonus, der kun udbetales til de studerende, der rent faktisk bevæger sig fremad gennem uddannelsessystemet.  Vi håber med dette tiltag at få ryddet ud i de værste ’SU-surfere’. Forslaget vil også komme de reelle studerende til gavn på længere sigt gennem f.eks. lavere krav til adgangsgivende gennemsnit, da der logisk vil være en lavere søgning til landets uddannelser, når man ikke længere bare kan sove og feste for vores alle sammens penge.”

Mette Riisager stiller samtidig forslag om fjerne SU til studerende, der studerer uden for Danmarks grænser: ”Når udenlandske studerende kommer til Danmark for at læse et semester, kan de få dansk SU på lige fod med deres danske medstuderende, men hvis en dansk studerende rejser ud, betaler Danmark også SU til ham eller hende. Det er da ikke logisk. Her må det fremover være værtslandet der skal forsøge den studerende, mens han eller hun studerer i landet, præcis som vi forsørger deres studerende hvis de studerer her i landet.”

Studenterrådet på Københavns Universitet beskylder LA for at føre ”rigmandspolitik”: Vi er vrede, rigtigt vrede! Det kan simpelthen ikke passe, at studerende fra fattige familier ikke længere kan få sig en uddannelse. Hvor skulle de få pengene fra? Det her er rigmandspolitik af værste skuffe og vi vil ikke være med til det. Hvis forslaget ikke forkastes, blokerer vi universitetet! Vi forstår slet ikke, hvorfor Liberal Alliance vil gå til den slags yderligheder. Der er allerede blev gjort indhug i SU’en til hjemmeboende og vi skal leve op til rigide krav om studieaktivitet. Så mange er der altså heller ikke, der tager semesterfri, så problemet er jo ikke særlig stort. LA’s reaktion er helt ude af proportioner.”

Den borgerlige fløj er positive over for forslaget, som førstebehandles i Folketinget på fredag.

Aprilsnar!