Der findes adskillige virksomheder, der udbyder markedsundersøgelser. Fælles for dem alle er, at de udbyder enten fokusgrupper og/eller markedsundersøgelser i form af spørgeskemaer – og du bliver belønnet for at deltage i dem.Deltagelse i en fokusgruppe giver sjældent mindre end 300,- kr. (typisk 5-600) på et gavekort for et par timers snak om et givent produkt. Spørgeskemaerne belønnes med alt fra point til rede penge, som du kan få udbetalt med løbende mellemrum eller få vekslet til bidrag til en velgørende organisation, produkter eller gavekort.

Er du særligt heldig, kan du blive udvalgt til at teste et produkt. Så får du både produktet gratis OG penge for at teste og evaluere det.

https://www.danmarkspanelet.dk/ er et godt sted at starte, men Epinion og flere andre har også paneler, som du kan melde dig til. Lad søgningen begynde!

Til inspiration kan du høre vores statistik på 3 år medlemskab af forskellige paneler:

Test af et IT-system – 800,- kr. (i rede kontanter)
Test af et andet IT-system – 300,- kr. på et supergavekort
Fokusgruppe om S-tog – 300,- kr. og 2 DSB-billetter til en valgfri destination i Danmark.
Fokusgruppe om mælk – 500,- kr. på et supergavekort
Respondent i et forskningsprojekt – 2 x 2 biografgavekort.
Test af cigaretter – gratis cigaretter i 3 uger + 700 kr. på et supergavekort
Opsamling af præmier fra besvarelse af henved 250 spørgeskemaer – 400 kr.