Børn er faktisk en helt fornuftig investering i studietiden. Ja, det er ikke pænt at sige det, men det er sandt. Mulighederne er som følger:

Højere SU, hvis din partner eller sambo også er studerende
På nuværende er SU-tillægget til uddannelsessøgende forældre, samboende med anden SU-modtager brutto 2.332,- kr. pr. måned. Hvis du bor sammen med dit barns anden forælder får I altså 4.664,- kr. ekstra om måneden, før skat.

Mulighed for højere SU-lån
Du kan pt. låne yderligere 1.495,- kr. om måneden i supplerende SU-lån til forsørgere.

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre
Hvis det kun er den ene af jer der studerer, kan I ansøge om det ”særlige børnetilskud til uddannelsessøgende forældre” fra kommunen, fordi den af jer der er studerende, ikke kan modtage forældertillægget fra SU-Styrelsen. Størrelsen afhænger af jeres samlede indkomst og udgør pt. i omegnen af (maksimalt) 1.600 kr. i kvartalet.

I kan også få tilskuddet fra kommunen, selvom I begge er studerende og modtager tillægget fra SU. Det forudsætter dog, at I har mindst to børn.

20-årsreglen annulleres
Hvis du er under 20 år, og din SU dermed beregnes og tildeles på basis af dine forældres indkomst, uagtet at du ikke bor hos dem længere, så annulleres den tåbelige regel heldigvis idet du bliver forælder.

Højere boligstøtte
Hvis du/I bor i lejebolig, vil I opdage, at boligstøtten øges betragteligt, når I har fået et barn. Lovgivningens maksimale boligstøtte er pt. lidt over 3.000,- kr. Hvis du/I ikke har anden indtægt end SU, vil I få den maksimale boligstøtte beregnet ud fra størrelsen af jeres husleje (boligstøtten må ikke overskride halvdelen af jeres husleje)

Højere fribeløb
Hvis I kan finde tiden til erhvervsarbejde kan I glæde jer over, at I må tjene mere ved siden af studierne end jeres medstuderende uden børn. Det var bare lige det der med tiden, der skal trods alt også læses ind imellem bleskiftene.
For hvert barn I har, må I tjene 26.832,- kr. mere – hver – uden at der skæres i jeres SU.

Friplads i daginstitution
Kommunerne anerkender at studerende ikke har ret meget at gøre godt med. Hvis I er et par, skal I kun betale meget lidt (få hundrede kroner), for at få jeres barn passet i institution eller dagpleje, modsat jeres arbejdende forælderkolleger, der kan komme til at slippe flere tusinde kroner månedligt for samme service.
Hvis du er enlig, og din eneste indkomst er SU, får du hel friplads, og får altså gratis pasning af dit barn.

Legater
Hvis du er en helt normal gennemsnitsstuderende, uden handikap, uden gunstige familieforhold eller tilhørsforhold til Øbber-Bøvlede Stift, er det ikke det nemmeste at score et godt legat. Men, efter du er blevet forælder er Legathåndbogen blevet værd at låne på det lokale bibliotek! Der er en del legater, der er tilegnet uddannelsessøgende forældre og trængte studerende. Som forælder på SU er du pr. automatik økonomisk trængt.

Den udspekulerede og politisk ukorrekte: Flere klip
Hvis barnets studerende mor kan nøjes med at anvende mindre end sine 12 fødselsklip på barsel, kan hun overføre resten af sine klip til barnets far (dog maksimalt 6 klip). Han får i forvejen 6 klip og kan dermed nå op på i alt 12 ekstra klip. Er han kommet i bekneb for klip, har han altså fået finansieret 12 måneders ekstra studier på SU.
Vær dog opmærksom på, at når man får udbetalt fødselsklip kan man ikke samtidig få udbetalt tillæg (med undtagelse af handikaptillæg) som f.eks. forældertillægget fra SU-Styrelsen.

Når alt det her er listet, skal vi selvfølgelig understrege, at det er ualmindeligt dumt at få børn for at bedre økonomien i studietiden. Børnene bliver store og koster selvsagt en del, både hvad angår tid og penge.
Børn skal laves i kærlighed og elskes fra undfangelsen, ikke anskaffes som enhver anden investering. Denne er endda utroligt kortsigtigt og ugennemtænkt.